last

last
adj. laatste; de laatste; de afgelopen (week e.d.), de vorige (week); einde
--------
adv. laatste; de laatste; de laatste keer; aan het einde; eindelijk; uiterlijk
--------
n. laatste; eind; schoenleest; uithoudingsvermogen, levenskracht, last (gewichts eenheid)
--------
v. verder gaan, door gaan; halen; uithouden; genoeg zijn; in leven blijven, overleven; doorgaan
last1
[ la:st] 〈zelfstandig naamwoord〉
(schoenmakers)leest
last
voorbeelden:
2   last of herrings/malt/wool last haring/mout/wol
stick to one's last zich bij zijn leest houden
————————
last2
I 〈onovergankelijk werkwoord〉
durenaanhouden
meegaanintact blijven, houdbaar zijn
voorbeelden:
2   his irritation won't last zijn ergernis gaat wel over
last out niet op raken; het volhouden
II 〈onovergankelijk en overgankelijk werkwoord〉
toereikend zijn (voor)voldoende zijn (voor)
————————
last3
〈telwoord; the; als voornaamwoord〉
de/het laatste 〈van een reeks〉laatstgenoemde
het einde〈formeel〉 de dood
voorbeelden:
1   breathe one's last zijn laatste adem uitblazen
     he said his last on the subject hij sprak zijn laatste woord over dat onderwerp
     in my last in mijn vorige brief
     fight to/till the last vechten tot het uiterste
2   that was the last I saw of him sindsdien heb ik niets meer van hem gehoord
     we have seen the last of him die zien we niet meer terug
at (long) last (uit)eindelijk, ten slotte
————————
last4
〈bijwoord〉
als laatste〈in samenstellingen〉 laatst-
(voor) het laatst(voor) de laatste keer
→ lastlylastly/
voorbeelden:
1   come in last als laatste binnenkomen
     last-mentioned laatstgenoemde
     last but not least (als) laatste/laatstgenoemde, maar (daarom) niet minder belangrijk, last but not least
2   when did you see her last/last see her? wanneer heb je haar voor het laatst gezien/gesproken?
————————
last5
〈telwoord〉
laatste 〈ook figuurlijk〉vorige, verleden
uitersteuiteindelijke
voorbeelden:
1   〈religie〉 the last judgement het laatste oordeel
     his last book zijn laatste/vorige boek
     on his last legs met zijn laatste krachten
     at the last minute/moment op het laatste moment/ogenblik
     last night gister(en)avond, vannacht
     he's the last person I'd invite hij is de laatste die ik zou uitnodigen
     last Tuesday vorige week dinsdag
     〈spreekwoord〉 the last straw breaks the camel's back de laatste druppel doet de emmer overlopen
     the last but one de voorlaatste
     the last few days de laatste/afgelopen paar dagen
     the second last page de voorlaatste bladzijde
2   my last aim mijn uiteindelijke doel
〈leger〉 last post Last Post
     that's the last straw dat doet de deur dicht
     〈religie〉 the Last Supper het Laatste Avondmaal
     the last word in cars het nieuwste/laatste snufje op het gebied van auto's
     〈informeel〉 down to every last detail tot in de kleinste details
     〈informeel〉 she ate every last scrap of food ze at alles tot en met de laatste kruimel op

English-Dutch dictionary. 2013.

Поможем написать реферат
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Last.FM — URL last.fm Slogan the social music revolution Ko …   Deutsch Wikipedia

 • Last.fm — Motto the social music revolution Kommerziell …   Deutsch Wikipedia

 • Last.FM — Logo de Last.fm URL www.last.fm Commercial …   Wikipédia en Français

 • Last.fm — es una red social, una radio vía Internet y además un sistema de recomendación de música que construye perfiles y estadísticas sobre gustos musicales, basándose en los datos enviados por los usuarios registrados. Algunos de estos servicios son de …   Wikipedia Español

 • Last — (l[.a]st), a. [OE. last, latst, contr. of latest, superl. of late; akin to OS. lezt, lazt, last, D. laatst, G. letzt. See {Late}, and cf. {Latest}.] 1. Being after all the others, similarly classed or considered, in time, place, or order of… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Last.fm — Last.fm …   Википедия

 • last — last1 [last, läst] adj. [ME laste, earlier latest, latst < OE latost, superl. of adj. læt, adv. late: see LATE] 1. alt. superl. of LATE 2. being or coming after all others in place; farthest from the first; hindmost 3. coming after all others… …   English World dictionary

 • Last — (v. althochdt. hlast = Ladung) bezeichnet: in der Physik und Technik ein Maß für die Kraft, die auf etwas wirkt, siehe Belastung (Physik) im Bauwesen die Massen, die ein Bauwerk tragen kann, siehe Nutzlast (Bauwesen) etwas von einem Träger… …   Deutsch Wikipedia

 • last — Ⅰ. last [1] ► ADJECTIVE 1) coming after all others in time or order. 2) most recent in time. 3) immediately preceding in order. 4) lowest in importance or rank. 5) (the last) the least likely or suitable …   English terms dictionary

 • last — vb endure, *continue, abide, persist Analogous words: survive, outlast, *outlive: remain, *stay Antonyms: fleet last adj Last, latest, final, terminal, concluding, eventual, ultimate are comparable when they mean following all the others in time… …   New Dictionary of Synonyms

 • Last — Last: Zu dem unter 1↑ laden (ahd. ‹h›ladan) behandelten Verb stellt sich die westgerm. Substantivbildung *hlaÞ sti , sta »Ladung«. Darauf gehen zurück mhd. last, ahd. ‹h›last, niederl. last, engl. last. – Im übertragenen Gebrauch bezieht sich… …   Das Herkunftswörterbuch

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”